Taxonómia a kultúrában

A nyitott kérdések miatt tudatosan, vagy nem tudatosan, de ösztönös törekvés van bennünk arra, hogy az életünkben valamilyen jelet hagyjunk. De csak keveseknek adatik meg az, hogy az általuk hagyott jeleket „közös megegyezéssel” olyan értékesnek ítéljük, hogy azt a regényt, verset, festményt, tudományos felfedezést, épületet, zenét és egyéb formákat és tárgyakat, amelyeket ezek a híres emberek ránk hagytak, az életünkbe beépítsük, egyetemessé tegyük és az útókor számára is megőrizzük. Sajnos, valójában az életünk úgy múlik el, hogy a közvetlen környezetünkön kívül egy idő után már senki nem emlékszik ránk, legfeljebb gyerekeink, unokáink, barátaink emlékezetében, és fotókon vagyunk jelen egy ideig, de utána feledésbe merülünk.
Figyelembe véve, hogy a számítógépek használata ma már annyira elterjedt, hogy életünket nélkülük már el sem tudnánk képzelni, ezért elérkezettnek látom az időt arra, hogy minden embernek legyen egy olyan Taxonómiának nevezett számítógépes programja, amely végigkíséri életünket, és amelyet életünk során személyünkre szabottan folyamatosan építünk, fejlesztünk az utókor számára is megőrizhető formában
Minden embernek joga van felépíteni a saját Taxonómiáját egy egységesen elfogadott szabály szerint úgy, hogy ezek egymással összehasonlíthatóak legyenek.

Ezt nevezem én digitális demokráciának.

Digitális váltás a kultúrában a Taxonómia segítségével

A globalizáció elmélyítette az emberek közötti világméretű társadalmi kapcsolatokat és a nemzetközi szervezetek fejlődését. A világ minden táján erősödik az országok és a kultúra közötti kölcsönös függőség, és egyre több különböző kulturális háttérrel rendelkező ember működik együtt.
Ezek a változások széles lehetőségeket kínálnak a kulturális és kreatív ipar számára. E lehetőségek kiaknázása érdekében a kulturális és kreatív iparágaknak új készségeket kell fejleszteniük, amelyek lehetővé teszik az új termelési és forgalmazási módszerek, valamint új művészi kulturális modellek alkalmazását.
Ennek egyik módja a taxonómia használata a kultúrában.