Taxonómia az egy nyelven beszélésért

Annak érdekében, hogy az adminisztráció csökkenjen, és megvalósuljon az „egy nyelven” beszélés, javasoljuk, hogy kezdjük el építeni a „jogszabályi fogalom szótárt.
A jogszabályi fogalom szótár megépítésének lehetséges menete és főbb jellemzői:

  • gyűjtsük össze a jogszabályokban szereplő fogalmakat, és azok értelmezéseit egy adatbázisban, mely gyakorlatilag szótárként is használható,
  • amikor a jogszabályalkotó jogszabályt módosít, vagy új jogszabályt kíván bevezetni új fogalmakkal és azok értelmezéseivel, akkor kötelező legyen számára az, hogy csak olyan fogalmakkal és a hozzájuk tartozó értelmezésekkel dolgozzon, amelyek már szerepelnek az adatbázisban, mert ezek lesznek a hiteles fogalmak és azok hiteles értelmezéseik,
  • amennyiben az adatbázisban szereplő fogalom értelmezése változik, kibővül, vagy az új jogszabály miatt új fogalomra, és annak értelmezésére van szükség, akkor a jogszabályalkotó az új jogszabályt addig nem léptetheti életbe, amíg az adatbázisban az új fogalom és annak értelmezése rögzítésre nem kerül, és amíg így hitelessé nem válik,
  • az összegyűjtött szakszavakat és azok értelmezéseit számítástechnikai nyelv felhasználásával „címkézzük” meg (a jogszabályi forrás megjelölésével), és képezzünk rendezettséget a fogalmakra, valamint alakítsuk ki a fogalmak közötti kapcsolatokat a Taxonómia rendezettségében,
  • a Taxonómiát iparágankénti modulrendszerben kell elkezdeni építeni, biztosítva azt, hogy az adott fogalom és annak értelmezése csak egyszer szerepeljen a rendszerben,
  • a jogszabályi fogalomszótárt a kormány honlapján www.magyarország.hu honlapon jelenítsük meg, és tegyük elérhetővé mindenki számára oly módon, hogy egy gyors-kereső motor segítségével a felhasználó azonnal rákereshessen a munkájához, vagy a személyes ügyéhez szükséges fogalomra, megtalálva így egyúttal a fogalom forrását is.

Ez egy hosszú folyamat, de idővel elkerülhetetlen lesz a Magyar Taxonómia megépítése és folyamatos karban tartása (először az adó, számvitel és könyvvizsgálat területén), mert a fogalmak és azok értelmezéseinek egy adatbázisban történő hiteles megjelenítésével kiszűrhetőek és javíthatóak lesznek a túlbonyolított jogi előírások, és ez által az adminisztrációs költségek jelentősen csökkenthetőek lesznek.
A „jogszabályi fogalomszótár” használata ehhez a javító folyamathoz járulhatna hozzá. Ezen felül a fogalmak és azok értelmezéseinek hitelessége segítené az „egy nyelven” beszélést a gazdálkodók egymás közötti kapcsolataiban, a peres ügyekben, a jogszabályi fogalmakban történő eligazodásban és a jogalkotásban.